Διαθέσιμα μαθήματα

Augmented Reality STEM Teachers: Professional Development Programme

Κατηγορία: Miscellaneous
 • Διδάσκων: Meelis Brikker
 • Διδάσκων: Thomas Economou
 • Διδάσκων: Konstantinos Katzis
 • Διδάσκων: Taavi Kreitsmann
 • Διδάσκων: Annika Leppsaar
 • Διδάσκων: Olga Manouri
 • Διδάσκων: Maria Meletiou Mavrotheris
 • Διδάσκων: Ari Myllyviita
 • Διδάσκων: Stavros Pitsikalis
 • Διδάσκων: Andria Pontiki
 • Διδάσκων: Sirkka Staff
 • Διδάσκων: Myria Theodoridou